Välkomna till Omnio!

Vår nya hemsida är under utveckling och beräknas vara klar i slutet av April.

På Omnio arbetar vi för att förbättra dagens behandling av kroniska sår genom de sårläkande egenskaperna hos proteinet plasminogen.

Behandlingen bygger på över 30-års forskning på plasminogen lett av seniora professorn Tor Ny som upptäckte plasminogens sårläkande effekter.

Plasminogen är nödvändigt för normal sårläkning och genom att behandla sår med plasminogen kan vi påskynda läkningsprocessen.

Även för patienter med långtgående kroniska sår där tidigare behandling inte fungerat har behandling med plasminogen resulterat i helt läkta sår.

Vill ni veta mer kontakta gärna oss!

Ulrika Norin, CEO
Mail to: ulrika.norin@omnio.se
Mobile: +46 (0)739690930
Address: Uminova Science Park
Tvistevägen 48 SE- 907 19 Umeå Sweden